R300 – VOLLE BEDRAG

R150 – Afbetalingsopsie

Hiermee verklaar en erken ek die volgende:

1. Met die koop van hierdie kaartjie is daar nog ‘n balans van R150 uitstaande. 
2. Ek onderneem om die balans van R150 voor/op 30 November 2020 te vereffen deur middel van die koop van nog ‘n aanlyn kaartjie. 
3. Ingeval ek versuim om die uitstaande balans van R150 na te kom is Hoërskool Waterkloof daarop geregtig om die uitstaande balans by my skoolfondsgelde te hef.